E-ISSN 2149-8156 ANASAYFA YAZIM KURALLARI EDİTÖRLER AMAÇ VE KAPSAM İÇİNDEKİLER ENGLISH
Arşiv -
Online Yayın Gönderme
Online Yayın Değerlendirme
Yayın Arama
En çok okunan makaleler
En çok indirilen makaleler
Editörden


Özel Sayı : 14. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi


Özel Sayı - 1: Komplet Atriyoventriköler Septal Defektler

Özel Sayı - 2: Aort Cerrahisi

 
Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi
Kas 1998, Cilt 6, Sayı 6
287 makale bulundu.
 • FAST TRACK RECOVERY UYGULANAN HASTALARDA YOĞUN BAKIMDA KALIŞ SÜRESİNE ETKİ EDEN PARAMETRELER
       TORAMAN Fevzi, KARABULUT Eşref Hasan, ALHAN Cem
 • PEKTUS DEFORMİTESİ TAMİRİ VE EŞ ZAMANLI AÇIK KALP CERRAHİSİ
       OKAY Tamer, DOĞUSOY Ilgaz, TUYGUN A. Kemal, AYDOĞAN H., YAŞAROĞLU M., İMAMOĞLU Oya U., YILDIRIM Mehmet, DAĞSALI S., FENOSCU Nazır
 • CRYOLİFE-ROSS KAPAKLI KONDUİTLERİNİN 34 OLGUDAKİ ERKEN VE ORTA DÖNEM SONUÇLARI
       Ahmet Şükrü MERCAN, Atilla SEZGİN, * Kürşad TOKEL, * Arda SAYGILI, * Birgül VARAN, ** Aslı DÖNMEZ, Sait AŞLAMACI
 • KALP KASI BANDINDA CERRAHİ TEDAVİ: Suprakoroner Miyotomi
       Ergun DEMİRSOY, Harun ARBATLI, Mehmet ÜNAL, Selim TANSAL, Naci YAĞAN, Kubilay KORKUT, Mehmet ÖZKÖKELİ, Deniz ŞENER, Bingür SÖNMEZ
 • KORONER BYPASS CERRAHİSİNDE HOMOLOG KAN KULLANIMINI AZALTAN BASİT BİR YÖNTEM
       Hasan KARABULUT, Fevzi TORAMAN, Cem ALHAN, Sümer TARCAN, Sinan DAĞDELEN, Nevnihal EREN, Nuri ÇAĞLAR
 • KORONER RE-REVASKÜLARİZASYON
       Kaan KIRALİ, Denyan MANSUROĞLU, Altuğ TUNCER, Nihan KAYALAR, Esat AKINCI, Mehmet BALKANAY, Gökhan İPEK, Ömer IŞIK, Cevat YAKUT
 • LATİSSİMUS DORSİ DİNAMİK KARDİYOMİYOPLASTİ AMELİYATLARININ UZUN DÖNEM SONUÇLARI
       Kerem VURAL, Oğuz TAŞDEMİR, Süha KÜÇÜKAKSU, Onurcan TARCAN, Şeref KÜÇÜKER, Erol ŞENER
 • FLEP-KAPAK YÖNTEMİ: İZOLE AORT KAPAK YETERSİZLİĞİNDE YENİ BİR CERRAHİ TEDAVİ YAKLAŞIM (İN VİTRO ÇALIŞMA)
       Mustafa ÜNAL, Cüneyt KONURALP, Mustafa İDİZ, İlyas KAYACIOĞLU, Mustafa YANGEL, Murat AKÇAR, * Kazım BEŞİRLİ
 • KONJENİTAL KALP CERRAHİSİNDE DİREKT AORTİK KANÜLASYONLA MİNİTORAKOTOMİ
       Hakan GERÇEKOĞLU, Tufan ŞENER, Serdar EVRENKAYA, Bige AYDIN, Kürşat ÖZ, Remzi TOSUN, Ergin EREN, Azmi ÖZLER
 • KALP KAPAK CERRAHİSİNİ TAKİBEN ÜST GASTROİNTESTİNAL KANAMA GELİŞEN HASTALARDA HELİCOBACTER PYLORİ İNFEKSİYONUNUN ETKİNLİĞİ
       İsa AK, Cengiz TÜRKAY, İlhan GÖLBAŞI, Ozan ERBASAN, Atalay METE
 • Kardiyopulmoner Bypass ve Çalışan Kalp Teknikleri ile Yapılan Ameliyatların Kardiyak Performansa Etkisi
       Ali RAHMAN, Oktay BURMA, Ayhan UYSAL, *Mustafa Kemal BAYAR, *Azize BEŞTAŞ, **Bilal ÜSTÜNDAĞ
 • Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisinde Ulusal Veri Tabanı Oluşturulması
       İlhan MAVİOĞLU
 • Kesici Delici Alet Yaralanmasına Bağlı Travmatik Aorto-Sağ Ventriküler Fistül Onarımı
       Hakan VURAL, M. Tuğrul GÖNCÜ, Tamer TÜRK, İ. Ayhan ÖZDEMİR, *Selçuk ATASOY
 • KALP YARALANMALARI: 63 VAKALIK DENEYİM
       Mehmet KAPLAN, Murat DEMİRTAŞ, Cem ALHAN, Serap Aykut AKA, Sabri DAĞSALI, Engin EREN, Azmi ÖZLER
 • St. JUDE MEDICAL KAPAK PROTEZİ İLE MİTRAL KAPAK REPLASMANI: 179 HASTAYA İLİŞKİN 10 YILLIK DENEYİM
       H. Tahsin KEÇELİGİL, M. Kemal DEMİRAĞ, Gülsen ERSOY, Muzaffer BAHÇIVAN, Erkan İRİZ, Ferşat KOLBAKIR, Hacı AKAR
 • Kalp Transplantasyonlarında Red Fenomeninin Sitoimmünolojik Monitörizasyon Yöntemi ile İzlenmesi
       Denyan MANSUROĞLU, Kaan KIRALİ, Mustafa GÜLER, Altuğ TUNCER, Ercan EREN, Esat AKINCI, Ali GÜRBÜZ, Ömer IŞIK, Cevat YAKUT
 • PENETRAN KALP YARALANMALARI
       Alptekin YASIM, Kutay TAŞDEMİR, Cemal KAHRAMAN, Naci EMİROĞULLARI, Hakan CEYRAN
 • AÇIK KALP CERRAHİSİ SONRASI PARAPERİKARDİYAL DOKUNUN YAKLAŞTIRILMASI YARARLI MIDIR?
       Ahmet BALTALARLI, İbrahim GÖKŞİN, Oya RENDECİ, Mustafa SAÇAR, Bekir Hayrettin ŞİRİN, *Ayşe TİRYAKİ, **Levent KAPLAN
 • Pediatrik Kalp Cerrahisinde Sternum Açık Bırakma Deneyimlerimiz
       Öztekin OTO, Eyüp HAZAN, Murat ERTÜRK, Mustafa KARAÇELİK, Nejat SARIOSMANOĞLU, Baran UĞURLU, Ünal AÇIKEL, Hüdai ÇATALYÜREK
 • Son Dönem Kalp Yetmezliğinde Uygulanan Cerrahi Tedavi Modaliteleri
       Erdem SİLİSTRELİ, *Öztekin OTO
 • Koroner Revaskülazisayonun Erken Dönem Sonuçlarına Sol Ventrikül Hipertrofisinin Etkisi
       Şenol YAVUZ, Yusuf ÖZDEMİR, Tamer TÜRK, Osman TİRYAKİOĞLU, Yusuf ATA, İ. Ayhan ÖZDEMİR, *Tahsin BOZAT, *Adnan CELKAN
 • Konjenital Kalp Hastalıklarında Timustaki Histopatolojik Değişiklikler
       Hüdai ÇATALYÜREK, Cüneyt NARİN, Eyüp HAZAN, Ünal AÇIKEL, Öztekin OTO, *Erdener ÖZER
 • VİSCEROATRİYAL SİTUS SOLİTUSTA PERSİSTAN SOL SÜPERİOR VENA KAVA İLE BİRLİKTE SAĞ SÜPERİOR VENA KAVANIN YOKLUĞU
       Hakan GERÇEKOĞLU, Onur SOKULLU, Tufan ŞENER, Bilge AYDIN, Remzi TOSUN
 • Pediatrik Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Periton Diyalizi
       Öztekin OTO, Cüneyt NARİN, Ünal AÇIKEL, Hakkı KAZAZ, Eyüp HAZAN, Baran UĞURLU, Nejat SARIOSMANOĞLU, Hüdai ÇATALYÜREK, Erdem SİLİSTLERİ, Kıvanç METİN
 • Strok ve Miksoma
       Öztekin OTO, Hüseyin OKUTAN, Hüdai ÇATALYÜREK, Erdem SİLİSTRELİ, Nejat SARIOSMANOĞLU, Eyüp HAZAN, *Kürşat KUTLUK, **Aydanur KARGI
 • Romatizmal Mitral Kapak Cerrahisinde Reoperasyon Sonuçlarımız
       Cengiz TÜRKAY, Atalay METE, İlhan GÖLBAŞI, İsa AK, Bülent ÇELİK, Ömer BAYEZİD
 • Penetran Kalp Yaralanmaları
       Ömer ÇAKIR, Şevval EREN, Akın E. BALCI, Cemal ÖZÇELİK, Nesimi EREN
 • Hipertrofik Obstrüktif Kardiyomyopatiler: MR ile Değerlendirme
       Erkan YILMAZ, Metin MANİSALI, *Baran UĞURLU, **Richard WPIKE
 • İnfant Ventriküler Septal Defekt Cerrahisinde Risk Faktörleri
       Ahmet Şükrü MERCAN, Atilla SEZGİN, Tankut AKAY, Sait AŞLAMACI, *Kürşad TOKEL, *Birgül VARAN, *Arda SAYGILI
 • Pediyatrik Kalp Cerrahisinde Minimal İnvaziv Teknikler: Mini Sternotomiler
       Kıvanç METİN, Nejat SARIOSMANOĞLU, Eyüp HAZAN, Baran UĞURLU, Öztekin OTO
 • İzole Sol Ön İnen Koroner Arter Lezyonunda Stent ve Çalışan Kalpte Koroner Bypass Operasyonu Yöntemlerinin Maliyet Yönünden Karşılaştırılması
       Mehmet BALKANAY, Mehmet Erdem TOKER, Ercan EREN, Suat ERŞAHİN, Mustafa GÜLER, Cevat YAKUT
 • Mitral Kapak Stenozu ile Birlikte Olan ve Sağ Ventriküle Açılan Sağ Koroner Arter Fistülü
       İlyas KAYACIOĞLU, Cüneyt KONURALP, Mustafa İDİZ, Murat AKÇAR, *Seden ÇELİK
 • Kalp Transplantasyonu Sonrası Erken ve Geç Dönem Komplikasyonlar
       Mustafa Özbaran, Tahir Yağdı, *Sanem Nalbantgil, Ahmet Hamulu, *Mehdi Zoghi, **Deniz Nart
 • Kalp Transplantasyonuna Mekanik Sistemlerle Köprüleme: Hasta ve Cihaz Seçimi
       Deniz Süha Küçükaksu, Erol Şener, Oğuz Taşdemir
 • Kliniğimizde Ameliyat Olan Hastalarda Euroscore (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) Risk Skorlama Sistemine Göre Sonuçlar
       Hüseyin Okutan, Turhan Yavuz, Oktay Peker, Cumhur Tenekeci, Harun Düver, Ahmet Öcal, Erdoğan İbrişim, Ali Kutsal
 • Kalp Transplantasyonu Sonrası İmmunsupressif Tedavide Siklosporin Düzeyinin Monitorizasyonu ve Önemi
       Mehmet Ali Özatik, Şeref Küçüker, Onurcan Tarcan, Haşmet Bardakçı, *Mustafa Balcı, Deniz Süha Küçükaksu, Erol Şener, Oğuz Taşdemir
 • Yüksek Rakımın Mitral Stenozda Pulmoner Hipertansiyon ve Cerrahi Morbidite Üzerine Etkisi
       Veysel Kutay, *Başar Sareyyüpoğlu, *Kaan Kırali, *Cevat Yakut
 • Holt-Oram Sendromu: Olgu Sunumu
       Ömer Çakır, Mehmet Nesimi Eren, *Cumhur Kesemenli
 • SSK Süreyyapaşa Hastanesi’nde Açık Kalp Cerrahisi: İlk 100 Vaka
       Cengiz Köksal, Sabit Sarıkaya, Vural Özcan, Mustafa Zengin, *Burhan Meydan, *Abdullah Helvacı, Saliha Terzi
 • Van ve Çevre İllerde Yaşayan Koroner Arter Hastalarının Profili ve CABG Sonuçları
       Veysel Kutay, Hasan Ekim, *Kaan Kırali, *Mustafa Güler, *Cevat Yakut
 • Çalışan Kalpte Koroner Bypass Sırasında Hemodinamiye Pozisyon, İskemi ve Reperfüzyonun Etkileri
       Davit Saba, *Suna Gören, Bülent Hakan Tekin, İrem İris Kan Aytaç, Işık Şenkaya, Abdulkadir Ercan, Hayati Özkan, *Gülsen Kofralı
 • Minimal Semptomlu Dev Sol Atriyal Miksoma: Olgu Sunumu
       Feza Nurözler, Altay Tandoğan, Birol Yamak
 • Ortotopik Kalp Transplantasyonu Sonrasında Gelişen Komplikasyonlar
       İlhan Gölbaşı, Cengiz Türkay, Harun Gülmez, Ozan Erbasan, Volkan Yurtman, *Aytül Belgi, *Mehmet Kabukçu, Atalay Mete, Ömer Bayezid
 • İzole Rat Kalplerine Uygulanan Reperfüzyon Hasarında Resveratrol’ün Hemodinamik Etkileri
       Murat İkizler, Sadettin Dernek, *Nilüfer Erkasap, *Ziya Kaygısız, Behçet Sevin, Tuğrul Kural
 • Kalp Transplantasyonu Sonrası Erken Dönem Rejeksiyon Takibinde Epikardiyal Elektrokardiyogram Kullanılabilir mi?
       Denyan Mansuroğlu, Ercan Eren, Kaan Kırali, Gökhan İpek, Cevat Yakut
 • EuroSCORE (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) Risk Skorlama Sisteminin Ülkemiz Hasta Profilinde Uygulanabilirliğinin Araştırılması
       Mehmet Kaplan, Mustafa Sinan Kut, Serdar Çimen, Mahmut Murat Demirtaş
 • Penetran Kalp Yaralanmasıyla Gelişen Ventriküler Septal Defekt: Olgu Sunumu
       Gürkan Çetin, Ahmet Özkara, Ali Murat Mert, *Numan Ali Aydemir, **Özge Köner, Rüstem Olga, ***Özen Güven
 • İleri Kalp Yetmezliği Tedavisinde Kardiyak Resenkronizasyon: Alternatif Bir Tedavi mi?
       Ali Civelek, Wolf Peter Klövekorn
 • Kalp Transplantasyonu Sonrası Allogreft Vaskülopatisinin Elektron Beam Tomografi ile Değerlendirilmesi
       Mehmet Ali Özatik, Şeref Alp Küçüker, Onurcan Tarcan, Haşmet Bardakçı, Göktan Aşkın, *Nihan Erdoğan, *Şekip Altunkan, Süha Küçükaksu, Erol Şener, Oğuz Taşdemir
 • Akut Miyokard İnfarktüsüne Neden Olan Sol Atriyal Miksoma
       Turhan Yavuz, Oktay Peker, Ahmet Öcal, Erdoğan İbrişim
 • Yeni Bir Açık Kalp Cerrahisi Merkezi: Kayseri Devlet Hastanesi’nin 3 Yıllık Deneyimi
       Alptekin Yasım, Ramazan Aşık
 • Ortotopik Kalp Transplantasyonu Sonrasında Gelişen Pulmoner Aspergillus İnfeksiyonu
       Mehmet Ali Özatik, Onurcan Tarcan, Şeref Küçüker, Deniz Süha Küçükaksu, Erol Şener, Oğuz Taşdemir
 • Hipertrofik Kardiyomiyopatide Cerrahi Tedavi
       Vedat Erentuğ, *Nilgün Ulusoy Bozbuğa, Akın İzgi, **Atakan Erkılınç, Eylem Yayla Akvardar, Kaan Kırali, Gökhan İpek, Esat Akıncı, Cevat Yakut
 • Kalp Transplantasyonu Sonrası Uzun Dönem Steroid Tedavisine Bağlı Gelişen Femur Başı Avasküler Nekrozu
       Denyan Mansuroğlu, Ercan Eren, Deniz Göksedef, Vedat Erentuğ, Gökhan İpek, Cevat Yakut
 • Pediyatrik Bir Hastada Asandan Aort Psödoanevrizması
       Özge Köner, *Gürkan Çetin, *Ahmet Özkara, **Levent Saltık
 • Kalp Transplantasyonunda Verici Kalp Prezervasyonu
       Ercan Eren, Kaan Kırali, Mustafa Güler, Cevat Yakut
 • Kalp Transplantasyonunda Kullanılan Cerrahi Tekniklerin Analizi
       Şeref Alp Küçüker1, Mehmet Ali Özatik1, Onurcan Tarcan1, Haşmet Bardakçı1, Omaç Tüfekçioğlu2, Nevzat Erdil1, İyad Fansa1, Kamil Göl1, Kerem Vural1, Süha Küçükaksu1, Binali Mavitaş1, Erol Şener1, Oğuz Taşdemir1
 • Ailevi Restriktif Kardiyomiyopatili Hastada Ortotopik Kalp Transplantasyonu: Olgu Sunumu
       Ercan Eren1, Mustafa Güler1, Suat Nail Ömeroğlu1, Deniz Göksedef1, Mete Alp1, Cevat Yakut1
 • Sol Ventrikül Destek Cihazı İmplantasyonunda Sağ Ventrikül Fonksiyonlarının Önemi ve Etkisi: Olgu Sunumu
       Onurcan Tarcan1, Mehmet Ali Özatik1, Şeref Küçüker1, Göktan Aşkın1, Omaç Tüfekçioğlu1, Süha Küçükaksu1, Erol Şener1, Oğuz Taşdemir1
 • Mide Kanserli Hastalarda Atan Kalpte Koroner Bypass: Olgu Sunumu
       Ufuk Yetkin1, Levent Yılık1, Ali Gürbüz1
 • Geniş Aortopulmoner Pencerede Cerrahi Tedavi: Olgu Sunumu
       Gürkan Çetin1, Murat Mert1, Ahmet Özkara1, Özge Köner2, Levent Saltık3
 • Düşük Dereceli Küçük Lenfositik Malignensisi Olan Hastalarda Açık Kalp Cerrahisi
       Abdullah Kemal Tuygun, Nurgül Yurtseven, Süheyla Keser, Pelin Karaca, Aybanu Tuygun, Adlan Olsun, Sabri Dağsalı
 • Romatizmal Mitral Kapak Hastalıklarına Bağlı Gelişen Dev Sol Atriyumun Cerrahi Tedavisinde, Atriyal Plikasyon ve Duvar Rezeksiyonu Yöntemlerinin Kombine Edilmesi
       Mehmet Adnan Celkan, Hakkı Kazaz, Haşim Üstünsoy, Celalettin Kayıran
 • Gebelik ve Açık Kalp Cerrahisi: İki Ucu Keskin Kılıç
       Abdullah Kemal Tuygun, Adlan Olsun, Nurgül Yurtseven, Pelin Karaca, Ufuk Çiloğlu, Aybanu Tuygun, Sabri Dağsalı
 • Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Konstriktif Perikardit ve İntraperikardiyal Trombus
       Abdullah Kemal Tuygun, Aybanu Tuygun, Ufuk Çiloğlu, Adlan Olsun, *Nurgül Yurtseven
 • Karotis ve Koroner Kalp Hastalığı: Simültane Operasyon Gerekli mi?
       Serdar Çimen, Vedat Özkul, Batuhan Özay, Bülend Ketenci, Mehmet Güney, Rafet Günay, Erin Tüysüz, Serdar Dağ, Murat Demirtaş
 • Levitronix® Sentrifugal Sol Ventrikül Destek Cihazının Dana Modelinde Hematolojik, Biyokimyasal ve Son-organ Etkileri
       Egemen Tüzün, Mehmet Hakan Akay, Kanber Öcal Karabay, Dan Tamez, Howard Frazier, Kamuran Kadıpaşaoğlu
 • Genç Erişkinlerde 19 Ve 21 Milimetrelik Aort Kapak Protezlerinin Hemodinamik Performans ve Fonksiyonel Kapasite Üzerine Etkileri
       Veysel Kutay1, Mustafa Tuncer2, Hasan Ekim1, Cevat Yakut1
 • Yaşlılarda Sekundum Atriyal Septal Defektin Cerrahi Tedavi Sonuçları
       Vedat Erentuğ, Nilgün Bozbuğa, Adil Polat, Nihan Kayalar, Kaan Kırali, Gökhan İpek, Mehmet Balkanay, Esat Akıncı, Mete Alp, Cevat Yakut
 • Tip I-II Trunkus Arteriozuslu Çocuklarda Cerrahi Uygulama Sonuçlarımız: Yedi Olgunun Değerlendirilmesi
       Şevket Baran Uğurlu1, Birol Kabakçı1, Osman Nejat Sarıosmanoğlu1, Öztekin Oto1, Eyüp Hazan1, Şebnem Paytoncu1, Gül Sağın Saylam1, Nurettin Ünal2
 • Koroner Arter Bypass Cerrahisi Sonrasında R-R İnterval Değişkenliğinin Elektromiyografi İle Değerlendirilmesi
       Nilda Turgut1, Suat Canbaz2, Kemal Balcı1, Turan Ege2, Ümit Halıcı2, Enver Duran2, Ebru Yavuz3
 • Protez-Hasta Uyumsuzluğunda Konno Ameliyatı
       M. Kerem Vural
 • Yirmi Üç Yaşındaki Erkek Olguda Tip II Aortopulmoner Pencere İle Birlikte Ventriküler Septal Defekt
       Mehmet Balkanay, Ercan Eren, Erhan Kaya, Mehmet Erdem Toker, Mustafa Güler, Cevat Yakut
 • Sol Ventrikülde Renal Hücreli Karsinomdan İntramiyokardiyal Metastaz
       Süleyman Özkan, Tankut Akay, Bahadır Gültekin, Ahmet Arslan, Atilla Sezgin, Sait Aşlamacı
 • Jarvik 2000 Destek Cihazı ile Sol Ventrikül Yükünün Azaltılmasının Koroner Kan Akımı Üzerine Etkisi
       Egemen Tüzün, Kanber Öcal Karabay, Jeff Conger, Howard Frazier, Kamuran Kadıpaşaoğlu
 • Dejeneratif Mitral Kapak Yetersizliklerinin Rekonstrüksiyonunda Posterior Sütür Annuloplasti
       Serdar Çimen, Murat Akçar, Batuhan Özay, Vedat Özkul, Rafet Günay, Bülend Ketenci, Günseli Abay, Murat Demirtaş
 • Sol Ventrikül Anevrizmalarının Tedavisinde Endoventriküler Perikardiyal Yama (Endoanevrizmorafi) Yöntemi: Erken Dönem Klinik Sonuçlar
       Bahadır Dağlar, Mehmet Adnan Celkan, Hakkı Kazaz, Haşim Üstünsoy, Ekrem Bayar, Cem Atik
 • Total Anormal Pulmoner Venöz Dönüş ve Cerrahi Yaklaşımlar: Altmış Bir Olguda Deneyimimiz
       Ahmet Özkara, 1 Gürkan Çetin, 1 Murat Mert, 1 Atıf Akçevin, 1 Tufan Paker, 1 Halil Türkoğlu, 1 Levent Saltık, 2 Funda Öztunç, 2 Ayşe Sarıoğlu, 2 Kaya Süzer, 1 İlhan Günay, 1 Tayyar Sarıoğlu, 1 Aydın Aytaç1
 • Atriyal Septal Defekt Onarımında Torakotomi ile Sternotominin Karşılaştırılması
       Vedat Erentuğ, Başar Sareyyüpoğlu, Adil Polat, Hasan Basri Erdoğan, Altuğ Tuncer, Kaan Kırali, Gökhan İpek, Esat Akıncı, Cevat Yakut
 • Fallot Tetralojisinde Sağ Ventrikül Çıkım Yolu Tamir Yöntemlerinin Sağ Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Etkisi
       Süleyman Özkan, 1 Tankut Akay, 1 Bahadır Gültekin, 1 Ahmet Aslan, 1 Birgül Varan, 2 Kürşat Tokel, 2 Sait Aşlamacı1
 • Fallot Tetralojisi Onarımı Sonrası Yeniden Ameliyat Gerektiren Olgular
       Hasan Basri Erdoğan, Vedat Erentuğ, Nihan Kayalar, Nilgün Bozbuğa, Kaan Kırali, Gökhan İpek, Esat Akıncı, Cevat Yakut
 • Genç Bir Hastada Mitral Kapak Yerleşimli Papiller Fibroelastomanın Beş Yıllık Takibi
       Nezihi Küçükarslan,1 Savaş Öz, 1 Eralp Ulusoy, 2 Erkan Kuralay, 1 Harun Tatar1
 • Çift Odacıklı Sağ Ventrikül: Olgu Sunumu
       İbrahim Özsöyler, Şahin Bozok, Levent Yılık, Mert Kestelli, Gökhan İlhan, Ali Gürbüz
 • Kor Triatriatum Sinistrum: Taşikardi ve Egzersiz İntoleransı Olan 13 Yaşında Bir Olgu
       İbrahim Gökşin,1 Ahmet Baltalarlı,1 Mustafa Saçar, 1 Ali Vefa Özcan, 1 Baybars Türel, 2 Ercan Gürses3
 • Fallot Tetralojili Erişkin Bir Olguda Birden Çok Kapağı Tutan İnfektif Endokardit
       İrfan Barutçu, Muhsin Türkmen, Ali Metin Esen, Osman Karakaya, Mustafa Sağlam
 • Açık kalp cerrahisi sonrası kalıcı pacemaker implantasyonu
       Hasan Basri Erdoğan, 1 Adil Polat, 1 Hasan Ardal, 1 Hakan Akbayrak, 2 Yücel Özen, 1 Suat Nail Ömeroğlu, 1 Kaan Kırali, 1 Esat Akıncı1, Cevat Yakut1
 • Atan kalpte ve ekstrakorporal sirkülasyon kullanılarak yapılan koroner arter cerrahisi ameliyatlarında enflamatuvar yanıtın değerlendirilmesi
       Ali Tabakan, Onur Sokullu, Soner Sanioğlu, Sinan Kut, İsmail Oral Hastaoğlu Hayati Deniz, Hamdi Toköz, Fuat Bilgen
 • Gebelik ve açık kalp cerrahisi; anne ve fetus mortalitesini nasıl değiştirebiliriz?
       Abdullah Kemal Tuygun, Nurgül Yurtseven, Pelin Karaca, Aybanu Tuygun, Sabri Dağsalı
 • Aort koarktasyonu cerrahi tedavisi: Yirmi yıllık deneyim
       Hasan Basri Erdoğan, Hasan Ardal, Suat Nail Ömeroğlu, Denyan Mansuroğlu, Adil Polat, Akın İzgi, Arzu Antal, Mesut Şişmanoğlu, Mehmet Balkanay, Gökhan İpek, Esat Akıncı, Cevat Yakut
 • Aktif enfektif endokarditte ameliyat zamanlaması
       Osman Tiryakioğlu,1 Selma Kenar Tiryakioğlu, 2 Tamer Türk, 1 Hakan Özkan, 2 Tahsin Bozat, 2 Şenol Yavuz1
 • Büyük damarların transpozisyonu, ventriküler septal defekt ve aortik ark interapsiyonu bulunan hastada tek oturum ve iki ayrı insizyonla cerrahi tedavi
       Ahmet Özkara,1 Gürkan Çetin,1 Özge Köner,3 Levent Saltık,2 Erhan Kansız1
 • Carbomedics® ve On-X® marka bileaflet mekanik kalp kapaklarının hemodinamik performanslarının mitral pozisyonda karşılaştırılması
       İlker Kiriş,1 Hüseyin Okutan, 1 Oktay Peker, 1 Turhan Yavuz, 1 Ahmet Öcal, 1 Erdoğan İbrişim, 1 Ali Kutsal2
 • Senkop ile ortaya çıkan sağ atriyal miksoma
       Mustafa Göz,1 Ömer Çakır, 1 Kenan İltemur, 2 Nihal Kılınç, 3 Nesimi Eren1
 • St. Jude ve CarboMedics aortik mekanik kalp kapak protezlerinin sol ventrikül fonksiyonlarına etkileri: Orta dönem sonuçlar
       Engin Tulukoğlu, Bilgin Emrecan, İbrahim Özsöyler, Türkan Özdemir, Serdar Bayrak, Bülend Pamuk, Cengiz Özbek, Ali Gürbüz
 • Duktusa bağımlı pulmoner akımı olan yenidoğanlarda sistemik-pulmoner şant ameliyatı
       Ersin Erek,1 Yusuf Kenan Yalçınbaş, 1 Yasemin Mamur, 1 Ece Salihoğlu, 1 Tamer Turan, 1 Ayşe Çolakoğlu, 3 Ayşe Sarıoğlu, 2 Tayyar Sarıoğlu1
 • Kardiyak acillerde anestezik yaklaşım
       Füsun Güzelmeriç,1 Hasan Basri Erdoğan,2 Tuncer Koçak1
 • Akut enfektif endokarditli iki olguda protez kapak replasmanı
       Ali Vefa Özcan, Ahmet Baltalarlı, İbrahim Gökşin, Gökhan Önem, Mustafa Saçar, Fahri Adalı
 • Sağ ventrikülden kaynaklanan apikal biventriküler hipertrofik kardiyomiyopati ve spontan apikal sol ventrikül perforasyonu
       Osman Tiryakioğlu,1 Hakan Vural, 1 Selma Kenar Tiryakioğlu, 2 Hakan Özkan, 2 Vedat Koca2
 • Mitral kapak değiştirilmesi sonrası gelişen sol ventrikül yırtılmasına yaklaşım
       Cüneyt Narin, 1 Hasan Reyhanoğlu, 2 İsa Durmaz2
 • Komplet atriyoventriküler septal defekt onarımı: Basitleştirilmiş tek yama mı, çift yama mı?
       Yavuz Enç, 1 Numan Ali Aydemir, 1 Umut Ayoğlu, 1 Yalım Yalçın, 2 Tuğçin Bora Polat, 2 Batuhan Özay,1 Hakan Kutlu, 1 Alper Görür, 1 Sertaç Çiçek1
 • Ameliyat sırasında intra-aortik balon pompası takılmasında transözofageal ekokardiyografinin önemi
       İrfan Taşoğlu, Yıldırım İmren, Levent Gökgöz
 • Konjestif kalp yetersizliği olan ve olmayan hastalarda plazma BNP ve homosistein düzeyleri
       Ahmet Sekban,1 Fehime Benli Aksungar,2 Müslüm Şahin, 1 Aynur Eren Topkaya,3 Mahmut Akyıldız4
 • Atriyal septal defekt ve retrosternal toksik guatr için aynı seansta cerrahi tedavi: Olgu sunumu
       Mustafa Kemal Demirağ,1 Koray Topgül,2 Atilla Saraç, 1 Muzaffer Bahcivan, 1 Hasan Tahsin Keçeligil1
 • Aort koarktasyonu için balon anjiyoplasti sonrası gelişen büyük psödoanevrizmanın cerrahi tedavisi
       Ali Kubilay Korkut,1 Gürkan Çetin,1 Özge Köner,2 Levent Saltık,3 İlhan Günay1
 • Postinfarkt sol ventrikül anevrizmalarının cerrahi tedavisi: Yama ve lineer tamir tekniklerinin karşılaştırılması
       Necip Becit,1 Bilgehan Erkut,1 Münacettin Ceviz,1 Yahya Ünlü,1 Şakir Aslan,2 Serpil Mevriye Diler,1 Hikmet Koçak1
 • Sorin Soprano ve Sorin More biyoprotezlerin erken dönem klinik ve hemodinamik performansları
       Murat Başaran1, Özer Selimoğlu1, Eylül Kafalı1, Hamiyet Özcan1, Ruken Bengi Bakal2, İsmet Dindar2, Noyan Temuçin Oğuş1
 • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yeniden yapılanma sonrası açık kalp cerrahisinde ilk altı ayın değerlendirilmesi
       Gökhan İpek1, Suat Nail Ömeroğlu1, Deniz Göksedef1, Ersoy Engin1, Ozan Onur Balkanay1, Bilgehan Karadağ2, Cem Sayılgan3, Lale Yüceyar3
 • Miksomayı andıran sağ atriyal anjiyosarkom: Yanlış bir tanıdan zor bir karara
       Flavio Cocconcelli, Filippo Benassi, Matteo Scapinelli, Roberto Parravicini
 • Çocuklarda ekstrakorporeal membran oksijenatör kullanımı
       Faruk Cingöz, Harun Tatar
 • Sano modifikasyonu ile Norwood stage 1 ameliyatı
       Emin Alp Alayunt1, Yüksel Atay1, Arif Ruhi Özyürek2, Fatma Zekiye Aşkar3, Kenan Değirmenciler1, Alkan Arpaçay1
 • Serebral tutulumlu multiveziküler kardiyak kist hidatik: Olgu sunumu
       Mustafa Göz1, Ömer Çakır1, Nihal Kılınç2, Mehmet Nesimi Eren1
 • Yaşlı bir hastada sağ atriyumu tutan tüberkülom
       Mustafa Sağlam, Osman Karakaya, Hekim Karapınar, İrfan Barutçu, Cihangir Kaymaz
 • Pulmoner arteryel venting ile aort kökü venting yöntemlerinin karşılaştırılması ve iki yöntemin koroner arter bypass cerrahisi sonrası solunum fonksiyonları üzerine etkileri
       İsmail Haberal1, Mahmut Akyıldız1, Tamer Aksoy1, Esra Ertürk2, Yılmaz Zorman2, Mehmet Kaplan2, Mustafa Zengin3
 • Delici kardiyak yaralanmalar
       Şinasi Manduz1, Nurkay Katrancıoğlu1, Hakan Bingöl1, Hayri Atlı2, Kasım Doğan2
 • Sol ventrikülde miyokard nonkompaksiyonu olan bir hastada ventriküler septal açıklığın başarılı tamiri
       Ömer Faruk Doğan, Metin Demircin
 • Sol ventrikül psödoanevrizmasına eşlik eden kronik aort diseksiyonlu nadir bir olgu
       Banu Lafcı, İbrahim Özsöyler, Mert Kestelli, Yüksel Beşir, Ali Gürbüz
 • Carney sendromlu anne ve kızında tekrarlayan ailesel kardiyak miksoma
       Nazmiye Selçuk Kapısız, Hasan Fahri Kapısız, Orhan Veli Doğan, Ertan Yücel
 • Pnömonektomi sonrası çift kapak replasmanı: Olgu sunumu
       Yahya Ünlü, Münacettin Ceviz, Bilgehan Erkut, Necip Becit, Hikmet Koçak
 • Behçet hastalığında çıkan aort anevrizması: Olgu sunumu
       Hayati Deniz, Onur Sokullu, Soner Sanioğlu, M. Sinan Kut, Fuat Bilgen
 • Arteryel switch ameliyatı sonrasında erken dönemde gelişen akut aort yetersizliği ve cerrahi tedavisi: İki olgu sunumu
       Ersin Erek, Yusuf Kenan Yalçınbaş, Tayyar Sarıoğlu
 • Situs inversus totalis ve tam bloklu yenidoğanda kalıcı kalp pili yerleştirilmesi
       Mustafa Kemal Demirağ1, Hasan Tahsin Keçeligil1, Kemal Baysal2
 • Atan kalpte tam revaskülarizasyon: Altı aylık anjiyografik sonuçlar
       Deniz Göksedef,1 Suat Nail Ömeroğlu,1 Başar Sareyyüpoğlu,2 Murat Güçlü Elevli,3 Kaan Kırali,4 Denyan Mansuroğlu,5 Gökhan İpek,1 Cevat Yakut4
 • Hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopatide cerrahi tedavi ve sonuçları
       İlker Mataracı,1 Adil Polat,2 Çetin Murat Songur,1 Cemalettin Aydın,1 Mehmet Yanartaş,1 Vedat Erentuğ,1 Kaan Kırali,1 Cevat Yakut1
 • İkili kapak replasmanını izleyen şiloperikardiyum
       Tekin Yıldırım,1 Özer Selimoğlu,1 Cihan Çevik,5 İrade Öztürk,3 Fatma Mine Öz,4 Nuri Kurtoğlu,2 Noyan Temuçin Oğuş1
 • Açık kalp cerrahisinde santral venöz kateterizasyon: İnternal juguler ven ya da supraklaviküler subklaviyen ven yaklaşım?
       Şenol Gülmen,1 İlker Kiriş,1 Oktay Peker,1 Aytuğ Koçyiğit,1 Hüseyin Okutan,1 Erkan Kuralay,2 Ahmet Öcal3
 • Siklosporin ve takrolimus (FK506) uygulamasının, sıçanlarda yeni oluşan ateroskleroz ve lipid profiline etkisi
       Atalay Mete,1 Mehmet Erdem Memetoğlu,1 Ozan Erbasan,1 İrem Hicran Özbudak,2 İlhan Gölbaş,1 Cengiz Türkay,1 Ömer Bayezid1
 • Atan kalpte minimal invaziv aksillokoroner bypass greftleme: Orta dönem sonuçlar
       Mustafa Göz, Mehmet Halit Andaç, Cüneyt Selli, Salih Aydın, Deniz Demir
 • Açık kalp cerrahisi yapılan düşük ağırlıklı hastalarda risk sınıflandırmaları
       Murat Özkan, Süleyman Özkan, Tolga Tatar, Bülent Sarıtaş, Salih Özçobanoğlu, Hakkı Tankut Akay, Sait Aşlamacı
 • Açık kalp ameliyatı geçirmiş bireylerin evde bakım gereksinimlerinin belirlenmesinde bir model: Fonksiyonel sağlık örüntüleri
       Meryem Yılmaz, E. Selda Çifçi
 • Koroner arter bypass greftleme ameliyatı sonrası geçici telin en uygun yerleştirilmesi: Sol ventrikül mü yoksa sağ ventrikül mü daha uygundur?
       Onursal Buğra,1 Ahmet Şaşmazel,1 Ali Fedakar,1 Ayşe Baysal,2 Fuat Büyükbayrak,1 Hasan Erdem,1 Mehmet Mustafa Can,3 Kürşat Tigen,3 Hasan Sunar1
 • Kalp kapağı değişimi yapılan hastalara verilen taburculuk eğitiminin değerlendirilmesi
       Yeşim Yaman,1 Hülya Bulut2
 • İki taraflı internal karotis arter tıkanıklığı olan hastada başarılı koroner arter bypass greftleme: Olgu sunumu
       Ferit Çiçekçioğlu, Ali İhsan Parlar, Levent Altınay, Kerem Yay, Ayşen Aksöyek, Salih Fehmi Katırcıoğlu
 • Kalp cerrahisi sonrası aşırı kanamaya karşın kurtarıcı tedavi olarak rekombinant faktör VIIa kullanımı
       Şahin Şenay,1 Hasan Karabulut,1 Fevzi Toraman,2 Siret Ratip,3 Cem Alhan1
 • Mekanik triküspit kapak değişimi sonrası antikoagülasyonsuz 15 yıllık sağkalım: Olgu sunumu
       Ferit Çiçekçioğlu, Mehtap Temurtürkan, Ali İhsan Parlar, Seyhan Babaroğlu, Ayşen Aksöyek, Ufuk Tütün, Ahmet Tulga Ulus, Salih Fehmi Katırcıoğlu
 • Fallot tetraloji tanısı ile primer onarım yapılan bir yaş altı hastalarda kısa ve orta dönemli sonuçlarımız
       Ahmet Şaşmazel,1 Ayşe Baysal,2 Ayşe Yıldırım,3 Ali Fedakar,1 Buğra Onursal,1 Fuat Büyükbayrak,1 Hasan Sunar,1 Rahmi Zeybek1
 • Perikardiyal yama ile rekonstrükte edilen pulmoner kapağın çokkesitli bilgisayarlı tomografi ile kontrolü
       Caner Arslan,1 Bekir Kayhan,1 Emir Cantürk,1 Cengiz Erol2
 • Çocuk yaş grubunda nadir bir kardiyak tümör: Sağ atriyal miksoma
       Adnan Taner Kurdal, Mazhar Eserdağ, İhsan İşkesen, Bekir Hayrettin Şirin
 • Hızlandırılmış toparlama protokolü uygulanan atan kalpte koroner revaskülarizasyon olgularında ameliyat sonrası ağrı sağaltımı: randomize, plasebo kontrollü çalışma
       Aslı Demir,1 Burçin Öztürk,1 Şerife Bektaş,1 Adnan Yalçınkaya,2 Elif Dilber,1 Ersin Kadiroğulları,2 Atilla Halil Elhan,3 Özcan Erdemli1
 • Künt göğüs travması nedeniyle oluşan nadir bir yaralanma: Sağ süperiyor pulmoner ven yaralanması
       Haluk Kutay Taşdemir, Hakan Ceyran, Cemal Kahraman
 • Dilate sol atriyumlu hastalarda mitral kapak cerrahisi ile birlikte posteriyor duvar plikasyonu ile sol atriyal küçültme
       Gökhan Özerdem,1 Barış Uymaz,1 Ersin Sarıçam,2 Başar Candemir,3 Neyyir Tuncay Eren4
 • Penetran kalp yaralanmalarında mortaliteye etki eden faktörler: 10 yıllık sonuçlarımız
       Celal Yavuz,1 Habib Çil,2 İsmail Başyiğit,1 Sinan Demirtaş,1 Yahya İslamoğlu,2 Güven Tekbaş,3 Mehmet Ali Elbey,2 Mehmet Nesimi Eren1
 • Koroner arter bypass ameliyatı sonrası ‘heparinin indüklediği trombositopeni': Olgu sunumu
       Şenol Gülmen,1 İlker Kiriş,1 Berit Gökçe Ceylan,2 Hüseyin Okutan,1 Erkan Kuralay1
 • Bir Marfan hastasında kombine ortotopik kalp nakli ve profilaktik çıkan aort replasmanı
       Kaan Kırali, Ercan Eren, İlker Mataracı, Deniz Çevirme
 • Karotis endarterektomi sırasında yeni shunt tekniği
       Erkan Kuralay,1 Hakan Bingöl2
 • Türkiye'deki kalp damar cerrahisi kliniklerinin dağılımı ve hizmetlerinin niteliği
       Ümit Kervan,1 Orhan Koç,2 Mehmet Ali Özatik,1 Gültekin Bayraktar,2 Erol Şener,3 Kerim Çağlı,1 İbrahim Yekeler,4 Mustafa Paç1
 • Kalp cerrahisinde taze donmuş plazma kullanımının ameliyat sonrası kan kreatinin değerleri üzerine etkisi
       Orhan Gökalp,1 Mert Kestelli,1 İsmail Yürekli,1 Yüksel Beşir,2 Levent Yılık,1 Haydar Yaşa,1 Ufuk Yetkin,1 Ali Gürbüz1
 • Yüksek riskli aort darlığı olan hastalarda transkateter aortik kapak implantasyonu: Klinik takip
       Sinan Dağdelen,1 Hasan Karabulut,2 Şahin Şenay,2 Ahmet Akyol,1 Fevzi Toraman,3 Hüseyin Çağıl,2 Ebuzer Aydın,2 Eyüp Ökten,2 Cem Alhan2
 • Doğuştan kalp cerrahisinde beyin natriüretik peptid plazma düzeyinin prognostik önemi
       Işık Şenkaya Sığnak, Murat Yanar, Hülüsi Helvacı
 • Doğuştan kalp cerrahisi sonrası inhale nitrik oksit tedavisinin kesilmesine yardımcı oral sildenafil kullanımı: Klinik deneyimlerimiz
       Ahmet Şaşmazel,1 Taylan Adademir,1 Ayşe Baysal,2 Naci Öner,3 Mehmet Özkökeli,1 Ekrem Yılmaz,1 Hasan Sunar,1 Rahmi Zeybek1
 • Diyabetik hastalarda kalp cerrahisi sırasında normogliseminin sağlanması: Klinik deneyimlerimiz
       Aynur Camkıran,1 Aslı Dönmez,2 Sabiha Ercan,3 Zeynep Kayhan1
 • Kalbin venleri: Terminolojik inceleme
       Dündar Kaçar, Çağatay Barut
 • Doğuştan kalp hastalıklarında ksenogreft kapaklı kondüit kullanımı
       Bülent Sarıtaş, Süleyman Özkan, Salih Özçobanoğlu, Murat Özkan, Sait Aşlamacı
 • Kalp nakli yapılan hastalarda uzun dönem sağkalımı etkileyen faktörlerin incelenmesi
       Mehmet Ali Özatik, Sinan Sabit Kocabeyoğlu, Mahmut Mustafa Ulaş, Ümit Kervan, İrfan Taşoğlu, Kerem Vural, Mustafa Paç, Şeref Küçüker
 • Ameliyat sırasında perikardda oluşan değişiklikler: Bir elektronmikroskopi çalışması
       Ali Yener,1 Yeşim Bardakçı,2 Erkan İriz,1 Candan Özoğul,2 Nuran Yener,3 Hüseyin Bayram,1 Adem Grbolar4
 • Sağ torakotomi yolu ile atan kalpte mitral kapak replasmanı: Tekrar ameliyatında güvenli bir seçenek
       İbrahim Gökşin, Ali Vefa Özcan, Münevver Dereli, Bilgin Emrecan
 • Multisegmental sol ön inen koroner arter hastalığında yeni bir köprü bypass yöntemi
       Arif Gücü, Tamer Türk, Yüksel Beşir, Önder T. Bozkurt, Orhan Rodoplu, Ömer Tetik
 • Prematüre bebeklerde duktus arteriyozus açıklığının kapatılması için Yaşargil nörovasküler mini-klipslerinin kullanılması
       Ersin Erek,1 Yusuf Kenan Yalçınbaş,2 Yasemin Türkekul,3 Ayşe Ulukol,3 Arda Saygılı,3 Cafer Tayyar Sarıoğlu2
 • Kardiyopulmoner baypas altında atan kalpte mitral kapak replasmanı için yeni bir endikasyon: Porselen aort
       Kerem Yay, Muhammet Onur Hanedan, Veysel Başar, Ufuk Tütün, Garip Altıntaş, Ferit Çiçekçioğlu, Salih Fehmi Katırcıoğlu
 • Primer kardiyak anjiyosarkom ve diffüz pulmoner hemoraji: Olgu sunumu
       Melih Büyükşirin,1 Necmettin Yakut,4 Gülru Polat,1 Adnan Kazım Usalan,1 Tayfun Gökdoğan,2 Nur Yücel,1 Ali Küpeli3
 • Geç ameliyat sonrası pulmoner arteriyel hipertansiyon olgusu: Nadir bir antite
       Mehmet Yokuşoğlu,1 Oben Baysan,1 Bilgehan Savaş Öz2
 • Kalp cerrahisinde ağrı ve hemşirelik yaklaşımları
       Fatma Eti Aslan,1 Fatma Demir Korkmaz,2 Ükke Karabacak1
 • Ortotopik kalp naklinde bikaval ve biatriyal tekniklerin erken dönem sonuçları
       İbrahim Kara,1 Denyan Mansuroğlu,2 Kaan Kırali,2 Mustafa Güler,2 Suat Nail Ömeroğlu,2 Ercan Eren,2 Mehmet Balkanay,2 Mete Alp,2 Gökhan İpek,2 Ömer Işık,2 Cevat Yakut2
 • Eşzamanlı kalp ve böbrek nakli
       Gökhan İpek,1 Suat Nail Ömeroğlu,1 Deniz Göksedef,1 Safa Göde,1 Ozan Onur Balkanay,1 Salih Pekmezci,2 Metin Kapan2 Mehmet Eliçevik,3 Rezzan Ataman,4 Meriç Oruç,4 Lale Yüceyar,5 Cem Sayılgan5
 • Mitral kapak tamiri sonrasında masif hemoliz
       Adem Güler,1 Mustafa Kürklüoğlu,1 Mehmet Ali Şahin,1 Oben Baysan,2 Mehmet Yokuşoğlu,2 Harun Tatar1
 • Türkiye'de doğuştan kalp hastalıkları cerrahisinde kullanılan tekniklerin ve malzemelerin seçimi için öneriler
       Akif Ündar,1 Sertaç Haydın,2 Ersin Erek,2 Perihan Yivli,2 Ender Ödemiş,2 Mehmet Ağırbaşlı,3 Tijen Alkan-Bozkaya,4 Ayda Türköz,5 Rıza Türköz,6 Ahmet Şaşmazel,7 Ali Rıza Karacı,7 Ali Ekber Çiçek,4 Yusuf Yalçınbaş,8 Atıf Akçevin,9 Tayyar Sarıoğlu,10 İhsan Bakır2
 • Yinelenen kapak cerrahisi: 182 hastanın analizi
       Ahmet F. Özyazıcıoğlu1, Osman Tiryakioğlu1, Hasan Arı2, Faruk Toktaş1, A. Hakan Vural1, Tamer Türk1, Cüneyt Eriş1, Gündüz Yümün1, Selma Kenar Tiryakioğlu2, Şenol Yavuz1
 • İki gebe hastada gelişen mekanik kalp kapağı trombozunun düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisi ile takibi: Olgu sunumu
       Mete Hıdıroğlu, Aslıhan Küçüker, Erhan Renan Uçaroğlu, Ayşegül Kunt, Levent Çetin, Erol Şener
 • Ortotopik kalp naklinde bikaval ve biatriyal cerahi teknik sonuçlarının karşılaştırılması: Derleme ve meta-analiz
       İbrahim Kara1, Kaan Kırali2, Cevat Yakut2
 • Atriyoventriküler septal defektin doğrudan kapatılmasının ilk sonuçları: Orjinal tekniğe dönüş
       Ece Salihoğlu,1 Süleyman Özkan,1 Salih Özçobanoğlu,2 Alpay Çeliker3
 • Atriyal septal defektin cerrahi tedavisinde sınırlı cilt kesisi ile tam sternotomi
       İrfan Taşoğlu,1 Doğan Emre Sert,1 Aslı Demir,2 Serpil Şahin,1 Ahmet Vedat Kavurt,3 Feyza Ayşenur Paç,3 Mustafa Paç1
 • Doğuştan kalp cerrahisi yapılan çocuklarda aritmi gelişiminin öngörüsünde ameliyat öncesi ve sonrası düzeltilmiş QT dispersiyonunun değerlendirilmesi
       Hayrullah Alp,1 Cüneyt Narin,2 Tamer Baysal,1 Ali Sarıgül2
 • Atan kalpte sol ön inen koroner arterin revaskülarizasyonunda ters J kısmi sternotominin avantajları
       Tufan Şener,1 Ali Şefik Köprülü,2 Osman Eren Karpuzoğlu,3 Levent Acar,4 Hakan Gerçekoğlu1
 • Heparine bağlı trombositopeni öyküsü olan bir hastada tekrar ameliyat
       Levent Çetin, Ayşegül Kunt, Aslıhan Küçüker, Ozan Karakişi, Mete Hıdıroğlu, Erol Şener
 • İki yaşında dilate kardiyomiyopatili olguda ortotopik kalp nakli
       Mehmet Emin Özdoğan,1 Erkan İriz,1 Dilek Erer,1 Serdar Kula,2 Ayşe Tana Aslan,3 Yusuf Ünal,4 Tuba Dönmez,1 Rana Olguntürk2
 • Yenidoğanda Galen ven anevrizması
       Şebnem Çalkavur,1 Özgür Olukman,1 Nuh Yılmaz,1 Vedide Tavlı,2 Mustafa Parıldar,3 Füsun Atlıhan,1 Nilgün Kültürsay4
 • Kalp nakli sonrası rejeksiyon tanısında intramiyokardiyal elektrogramın rolü
       Deniz Çevirme,1 Semih Buz,2 Cengiz Köksal3
 • Perikardiyal yapışıklığı olan olguda penetran kalp yaralanması
       Mehmet Fatih Ayık, Serkan Ertugay, Ahmet Dolapoğlu, Emrah Oğuz, Anıl Ziya Apaydın
 • Sağ ventrikül çıkış yolu ve pulmoner arter kaynaklı malign fibröz histiyositom: Olgu sunumu
       Mustafa Kemal Demirağ,1 Murat Meriç,2 Oğuz Aydın,3 Mahmut Şahin2
 • Açık kalp cerrahisi sonrası gelişen masif pulmoner embolide uygulanan tromboaspirasyon
       Emre Özker,1 Ahmet Bülent Sarıtaş,1 Burçak Gümüş,2 Can Vuran,1 Rıza Türköz1
 • Komplet kalp blok'u ile seyreden kardiyak kist hidatik olgusu
       Mustafa Yılmaz,1 Ahmet Aydın,1 Ulaş Kumbasar,1 Necla Özer,2 İlhan Paşaoğlu1
 • Koroner arter cerrahisi sonrası sıvı tedavisinde %6 hidroksietil nişasta 130/0.4 kullanımının değerlendirilmesi
       Ahmet Barış Durukan,1 Hasan Alper Gürbüz,1 Elif Durukan,2 Nevriye Salman,3 Murat Tavlaşoğlu,4 Fatih Tanzer Serter,1 Halil İbrahim Uçar,1 Cem Yorgancıoğlu1
 • Kalp nakli alıcılarında allogreft vaskülopatinin bilgisayarlı tomografi koroner anjiyografi ile değerlendirilmesi
       Aslıhan Küçüker,1 Kemal Arda,2 Mehmet Ali Özatik,3 Şeref Alp Küçüker,4 Erol Şener1
 • Pediatrik hastalarda cerrahi pulmoner arter kateterlerinin güvenilirliği
       Ece Salihoğlu,1 Mete Gürsoy,2 Salih Özçobanoğlu,3 Süleyman Özkan1
 • Travmatik arteriyovenöz fistül konjestif kalp yetmezliğine yol açar mı? Bir olgu sunumu
       Ümit Menteşe,1 Ergün Haliloğlu,1 Sefer Usta,1 Fahri Özcan2
 • Açık kalp cerrahisi sonrası tekrarlayıcı transfüzyon ilişkili akut akciğer hasarı: Olgu sunumu
       Tolga Baş,1 Barış Malbora,2 Murat Çapanoğlu,3 Onur Işık,1 Ali Kutsal1
 • Kalp cerrahisinden sonra nörokognitif fonksiyon bozukluğu ve biyokimyasal belirteçler
       Selen Öztürk,1 İbrahim Öztürk2
 • Perioperatif ultrafiltrasyonun açık kalp ameliyatı yapılan diyalize bağımlı hastalarda ameliyat sonrası sonuçları üzerine etkileri
       İsa Coşkun,1 Yücel Çölkesen,2 Orhan Saim Demirtürk,1 Hüseyin Ali Tünel,1 Öner Gülcan,1 Rıza Türköz1
 • Atan kalpte pulmoner kapak implantasyonunun erken ve orta dönem sonuçları: Tek merkez deneyimi
       Haşim Üstünsoy,1 Gökhan Gökaslan,1 Özerdem Özçalışkan,1 Hayati Deniz,1 Cem Atik,1 Mehmet Kervancıoğlu,2 Eren Oral Kalbisağde,1 Alptekin Yasım1
 • Pediatrik kalp cerrahisinde mortalite riskinin değerlendirilmesi
       Özge Köner,1 Deniz Özsoy,2 İsmail Haberal,2 Ali Ekrem Köner,3 Cenk Eray Yıldız,2 Gürkan Çetin2
 • Atan kalpte koroner arter baypas cerrahisinde fentanil ve remifentanilin etkinlik karşılaştırması
       Tuğba Aşkın,1 Ümit Karadeniz,2 Süheyla Ünver,3 Ertay Boran,4 Özcan Erdemli2
 • Robotik yardımlı çift kapak girişimi: İlk ulusal deneyim
       Ahmet Ümit Güllü,1 Şahin Şenay,2 Muharrem Koçyiğit,3 Cem Alhan2
 • İzole dekstrokardide mitral kapak replasman cerrahisi: Olgu sunumu
       Ahmet Barış Durukan, Hasan Alper Gürbüz, Halil İbrahim Uçar, Fatih Tanzer Serter, Cem Yorgancıoğlu
 • Büyük arterlerin anatomik düzeltilmiş malpozisyonu
       Utku Arman Örün, Özben Ceylan, Selmin Karademir, Filiz Şenocak, Burhan Öcal
 • Konjesif kalp yetersizliğinin eşlik ettiği erişkin bir hastada pulmoner arterden kaynaklanan anomalili sol koroner arter
       Mustafa Çetin,1 Ekrem Aksu,1 Cem Atik,2 Cem Arıtürk,2 Orhan Karabörk2
 • İnferior vena kava leiomiyosarkomda tanı ve tedavi: Literatür derlemesiyle birlikte bir olgu sunumu
       Mete Hıdıroğlu,1 Aslıhan Küçüker,1 Ayşegül Kunt,1 Levent Çetin,1 Ziya Akbulut,2 Kemal Erdoğan,1 Mecit Gökçimen,1 Erol Şener1
 • Siyanotik çocuk hastalarda normoksik ve hiperoksik kardiyopulmoner baypasın oksidatif strese etkisi
       Atakan Atalay, Hafize Yalınız, Uğur Göçen, Mehmet Şah Topçuoğlu, Orhan Kemal Salih, Yüksel Baştürk, Vecih Keklik, Mehmet Aslan
 • Mekanik kalp kapağı disfonksiyonunda genetik polimorfizmlerin etkisi
       Ali İhsan Parlar1, Seyhan Babaroğlu1, Ahmet Tulga Ulus1, Ufuk Tütün1, Müge Mısırlıoğlu2, Mustafa Seren1, Ferit Çiçekcioğlu1, Salih Fehmi Katırcıoğlu1
 • Kronik böbrek disfonksiyonu olan hastalarda atan kalpte koroner arter baypas cerrahisinin klinik sonuçları
       Tufan Şener1, Ali Şefik Köprülü2, Osman Eren Karpuzoğlu1, Levent Acar3, Bahar Temur4, Hakan Gerçekoğlu1
 • Açık kalp cerrahisi sonrasında gelişen plevral efüzyonlarda yaklaşım
       Mehmet Yıldırım, Ilgaz Doğusoy, Hatice Demirbağ, Recep Ustaalioğlu
 • Çift girişli sol ventriküllü olguda klasik Glenn ameliyatı: 20 yıllık takip
       Berkay Ekici1, Handan Ünsal2, Ziya Apaydın1, Enver Ekici2, Coşkun İkizler3
 • Kalp nakline köprüleme amacıyla total yapay kalp: Türkiye'de evinde yaşayan ilk hasta
       Deniz Süha Küçükaksu, Erman Pektok, Nurcan Arat, Ömer Yıldız, Zümrüt Tuba Demirozu, Ferah Ece, Çavlan Çiftçi, Osman Bayındır, Nuran Yazıcıoğlu
 • Fontan ameliyatı sonrası ekstrakardiyak kondüitin akut trombozu: acil trombektomi
       Ahmet Kırbaş1, Yalım Yalçın2, Nursen Tanrıkulu3, Ömer Işık1
 • Atan kalpte koroner arter baypas greft cerrahisi sonrasında serbest bağırsak perforasyonu: Crohn hastalığının nadir bir komplikasyonu
       Kaan Kaya1, Doğan Kahraman1, Anar Emrah1, Levent Enver1, Ümit Özyurda2
 • Normal atriyal bağlantılı kalıcı sol superior vena kava ile birlikte sağ superior vena kava yokluğu
       Özben Ceylan, Senem Özgür, Utku Arman Örün, Vehbi Doğan, Murat Koç, Osman Yılmaz, Mahmut Keskin, Selmin Karademir
 • Ekspoze olmuş kalp pillerinin cep değişikliği ve lokal flep yardımı ile kurtarılması
       N. Sinem Çiloğlu1, Nesrin Gümüş1, Teoman Eraslan1, Ufuk Çiloğlu2
 • Kalp nakli sonrası sepsis ve mediastinit: Donör kaynaklı Klebsiella enfeksiyonu
       Erman Pektok1, Zehra Çağla Karakoç1, Zümrüt Tuba Demirözü1, Nurcan Arat1, Ferah Ece1,2, Deniz Süha Küçükasu1
 • Koroner arter baypas greft cerrahisi: Güncelleme
       Gökhan Lafçı1, Kerim Çağlı1, Fırat Özcan2
 • Kalp nakli hastalarında donör iskemi süresinin mortaliteye etkisi
       Tahir Yağdı,1 Pelin Öztürk,1 Sinan Erkul,1 Emrah Oğuz,1 Mehmet Fatih Ayık,1 Sanem Nalbantgil,2 Çağatay Engin,1 Mustafa Özbaran1
 • Atan kalpte koroner arter baypas greft cerrahisinin çok uzun dönem anjiyografik sonuçları
       Berk Özkaynak,1 Özgür Yıldırım,2 Mehmet Aksüt,3 Oruç Alper Onk,3 Nihan Kayalar,1 Suat Nail Ömeroğlu,4 Vedat Erentuğ,3 Cevat Yakut5
 • Yaş, kreatinin, ejeksiyon fraksiyonu skoru: Daha basit olan daha kolaydır
       Ahmet Barış Durukan,1 Elif Durukan,2 Hasan Alper Gürbüz,1 Nevriye Salman,3 Halil İbrahim Uçar,1 Cem Yorgancıoğlu1
 • Uyanık iken atan kalpte koroner arter bypass greftleme: 14 olgu deneyimimiz
       Ayşenur Dostbil,1 Halil Başel,2 Özlem Tekin,2 Mine Çelik,1 Ali Ahiskalıoğlu,1 Ali Fuat Erdem,1 Ünal Aydın,2 Mehmet Aksoy1
 • Künt göğüs travması sonrası masif hemotoraksa neden olan izole sağ aurikula yırtığı
       Figen Türk,1 Vefa Özcan,2 Gökhan Yuncu,1 Yasin Ekinci,1 Serkan Girgin2
 • Sağ koroner arter için koroner arter baypas greft cerrahisi: Balon kateteri sıkışması
       Mete Hıdıroğlu, Aslıhan Küçüker, Ayşegül Kunt, Levent Çetin, Erol Şener
 • Penetran kalp yaralanmalarında toraks bilgisayarlı tomografinin rolü
       Hakan Kara,1 Kemal Uzun,1 Hasan Yılmaz,2 Gökhan İlhan3
 • Kalp cerrahisinde transfüzyon ilişkili akut akciğer hasarı
       Selen Öztürk,1 İbrahim Öztürk2
 • Açık kalp cerrahisi sonrasında akut böbrek hasarının erken bir belirteci olarak serum interlökin-18
       Ertekin Utku Ünal1, Anıl Özen1, Emre Boysan2, Sercan Tak1, Veysel Başar1, Başak Soran Türkcan1, Elif Durukan3, Ufuk Tütün1, Cemal Levent Birincioğlu1
 • Konjenital kalp cerrahisinde sonuçların Aristotle skorlama sistemine göre analizi
       Ersin Erek1, Bilge Yılmaz1, Mehmet Kaya1, İsmihan Selen Onan1, Onur Şen1, Kürşad Öz1, Özgen Ilgaz Koçyigit2, Alper Güzeltaş3, Ender Ödemiş3
 • Büyük arter transpozisyonuna yaklaşımda üçüncü basamak merkez deneyimi
       Senem Özgür, Özben Ceylan, Utku Arman Örün, Mehmet Emre Arı, Vehbi Doğan, Mahmut Keskin, Osman Yılmaz, Selmin Karademir
 • Mekanik kalp kapağı olan gebelerde klinik sonuçlar
       Aslıhan Küçüker1, Elif Gül Yapar Eyi2, Şeref Alp Küçüker1, Okan Yurdakök3, Mete Hıdıroğlu1, Zeki Çatav3, Ayşe Gül Kunt1, Mustafa Paç3, Erol Şener1
 • Sol hemitrunkuslu bir infantta aşamalı cerrahi tedavi
       Abdullah Özyurt1, Hakan Ceyran2, Ali Baykan1, Mustafa Argun1, Özge Pamukçu1, Kazım Üzüm1, Nazmi Narin1
 • Spectrum Medical M3 monitörünün pediyatrik kalp cerrrahisinde kullanımı: Capiox RX05 ve Capiox FX05 oksijenatörlerinde gaz embolisinin monitörizasyonu
       Yusuf Kenan Yalçınbaş1, Serdar Günaydın2, Murat Boz1, Zekeriya Telli1, Tayyar Sarıoğlu3
 • Rüptüre sinüs Valsalva anevrizması için cerrahi: 19 hasta ile beş yıllık deneyim
       Amita Yadav, Rajendra Mathur, Sanjeev Devgarha, Viju Abraham, Anula Sisodia
 • Levosimendan kalbin iskemi/reperfüzyon hasarında orta dereceli hipotermide iskemik önkoşullamadan daha iyi koruma sağlamaktadır
       Davud Yapıcı1, Murat Özeren2, Duygu Apa3, Ebru Ballı4, Lülüfer Tamer5, Şebnem Atıcı1, Nurcan Doruk1, Zeliha Özer1, Uğur Oral1
 • Kalp ameliyatı esnasında beklenmeyen tromboz durumu: Heparinin indüklediği trombositopeni
       Macit Bitargil, Hamit Serdar Başbuğ, Hakan Göçer, Yalçın Günerhan 862
 • Penetran kardiyak yaralanma sonrası gelişen pulmoner çivi embolisi
       Mehmet Yıldırım1, Ilgaz Doğusoy1, Fikri Yapıcı2, Hatice Demirbağ1, Recep Ustaalioğlu1
 • Göğüs kalp ve damar cerrahisinde adli raporlama ve hukuki sorumluluk
       Vedat Bakuy1, Oğuzhan Ekizoğlu2, Şenel Altun1, Ahmet Akgül1
 • Kor triatriatum: Tek merkez deneyimi
       Hazım Alper Gürsu1, Birgül Varan1, Murat Özkan2, İlkay Erdoğan1, Ayla Oktay1, Sait Aşlamacı2
 • Mekanik kalp kapağı olan hastalar varfarin tedavisine ilişkin uygun bilgiye sahip mi ve doğru doza uyuyorlar mı?
       Fatma Demir Korkmaz, Aliye Okgun Alcan, Kevser Karacabay
 • Perikardiyal adezyonların önlenmesinde polilaktid bariyerin bir tavşan modelinde değerlendirilmesi
       Orçun Gürbüz1, Abdülkadir Ercan1, Murat Biçer2, Gencehan Kumtepe1, Sami Bayram3, Işık Şenkaya2, Davit Saba2
 • Transkateter aort kapak implantasyonu sonrası protez kapak endokarditi
       Erol Şener1, Aslıhan Küçüker1, Kemal Erdoğan2, Hüseyin Bayram1, Abdülkadir Bilgiç1, Tahir Durmaz2, Mete Hıdıroğlu1
 • Ameliyat sonrası erken aort yırtılması için prostetik vasküler greft ile alternatif teknik: Bir olgu sunumu
       Yüksel Beşir1, Orhan Gökalp2, Habib Çakır1, Serkan Yazman1, Ersin Çelik1, Hasan İner1, İsmail Yürekli1, Ali Gürbüz2
 • Çoklu intrakraniyal kist hidatikle birlikte interventriküler septal ekinokoks
       İbrahim Özsöyler, Hakan Özgen, Hasan Uncu, Gür Deniz Yıldız, Funda Tor Ocak
 • Hipoplastik sol kalp sendromu tanısı ile hibrid palyasyon sonrası genişletilmiş evre II Norwood ameliyatı yapılan olgu: Ülkemizdeki ilk deneyim
       Sertaç Haydin1, Ender Ödemiş2, Erkut Öztürk2, Selen Onan1, Alper Güzeltaş2
 • Tama yakın sternektomi ve titanyum sternum stabilizasyonu ve sabitleme sistemi ile rekonstrüksiyon yoluyla tedavi edilen uterus leiomyosarkomu kaynakl ı sternum metastazı
       Ömer Soysal1, Sedat Ziyade1, Selma Sönmez Ergün2, Nur Büyükpınarbaşılı3, Osman Cemil Akdemir1
 • Kalp cerrahisinde ameliyat sonrası atriyal fibrilasyonu belirlemede C-reaktif proteinin rolü: Sistematik derleme ve meta-analiz
       Selen Öztürk1, İbrahim Öztürk2, Seher İlhan3, Alper Özgür1
 • Kalp damar cerrahisi açısından antifosfolipit sendromu
       İhsan Sami Uyar1, Belkız Uyar2, Şenol Kobak3, Faik Fevzi Okur1, Emin Alp Alayunt1
 • Ventriküler septal defekt tamiri sonrası plazma beyin natriüretic peptid değerleri: Olumsuz sonuçların potansiyel öngördürücüsü
       Eylem Tunçer1, Füsun Güzelmeriç2, Nihat Çine1, Murat Başaran1, Eray Aksoy1, Akın Arslan1, Yasemin Yavuzer2, Hakan Ceyran1
 • Kalp nakli sonrası nadir bir sağ kalp yetmezliği nedeni: sağ koroner kusp trombozu
       Hatice Soner Kemal1, Serkan Ertugay2, Çağatay Engin2, Sanem Nalbantgil1, Tahir Yağdı2, Mustafa Özbaran2
 • Sol atriyal kalsifiye amorf tümör
       Mehmet Aksüt1, Oruç Alper Onk1, İlyas Sayar2, Hüsnü Değirmenci3, Didem Onk4, Vedat Erentuğ1
 • Koroner revaskülarizasyon ile eş zamanlı asendan aortobifemoral baypas cerrahisi
       Didem Melis Öztaş1, Murat Uğurlucan1, Ömer Ali Sayın1, Mehmet Barburoğlu2, Nijat Alishev2, Onur Selçuk Göksel1, Murat Başaran1, Ufuk Alpagut1, Enver Dayıoğlu1
 • Kalp cerrahisinde ameliyat sonrası mediastinitle ilişkili risk etkenleri: Sistematik derleme ve meta analiz
       Selen Öztürk1, İbrahim Öztürk2, Seher İlhan3
 • Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Yeterlik Kurulu 2015 yazılı sınavı madde analizleri
       Hatice Şahin1, Yüksel Atay2, Tahir Yağdı2, Serap Aykut Aka3
 • Tek bir merkezin transkateter ventriküler septal defekt kapatma sonuçları
       Nazmi Narin1, Ali Baykan1, Mustafa Argun1, Abdullah Özyurt1, Özge Pamukçu1, Sadettin Sezer1, Sertaç H Onan1, Gökmen Zarasız2, Kazım Üzüm1
 • Kalp nakli sonrası yeni ileti defektleri ve kalp pili implantasyonu
       Çağatay Engin1, Serkan Ertugay1, Hatice Soner Kemal2, Hatice Şahin3, Tahir Yağdı1, Yaprak Engin4, İlknur Akdemir5, Sanem Nalbantgil2, Mustafa Özbaran1
 • İki koroner arter baypas greft ameliyatı tekniğinin akut böbrek hasarı yönünden karşılaştırılması
       Deniz Sarp Beyazpınar1, Bahadır Gültekin1, Afşin Emre Kayıpmaz2, Çağrı Kayıpmaz1, Atilla Sezgin1, Tufan Akın Giray2, Cemil Kavalcı2
 • Kalp pili elektrodu üzerinde implantasyondan yıllar sonra ortaya çıkan olağanüstü büyük vejetasyon
       Demet Menekşe Gerede1, Ali Timuçin Altın1, Veysel Kutay Vurgun1, Aynur Acıbuca1, Serkan Durdu2
 • Multipl plevral kitleler şeklinde kendini gösteren primer plevral leiomyosarkom
       Mehmet Oğuzhan Özyurtkan1, Mustafa Akın2
 • Kalp nakli alıcılarında mikobakteriyel enfeksiyonlar
       Shi-Min Yuan
 • Çocuklarda diskret subaortik darlık rezeksiyonunun kısa ve orta dönem sonuçları
       Soysal Turhan1, Mehmet Fatih Ayık2, Onur Işık2, Muhammet Akyüz2, Ertürk Levent3, Ruhi Özyürek3, Emin Alp Alayunt2, Yüksel Atay2
 • Tek damar hastalığı için atan kalpte koroner baypas greft cerrahisinde intrakoroner şant endikasyonu üzerine prospektif bir çalışma
       Nebiye Tüfekçi1, Şahin Bozok1, Cemal Aslan1, Gökhan İlhan1, Sedat Ozan Karakişi1, Şaban Ergene1, Hızır Kazdal2, Şeref Alp Küçüker1
 • Criss-cross kalp
       Vehbi Doğan1, Senem Özgür1, İlker Ertuğrul1, Tamer Yoldaş1, Murat Koç2, Utku A Örün1, Selmin Karademir1
 • İleri evre kalp yetersizliği ve mekanik destek cihazlarının geleceği: Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Uzlaşı Raporu
       Mehmet Birhan Yılmaz, 1 Ahmet Rüçhan Akar,2 Ahmet Ekmekçi,3 Sanem Nalbantgil,4 Leyla Elif Sade,5 Mehmet Eren,3 R. Gökçen Orhan,6 Mustafa Özbaran,7 Tahir Yağdı,7 Şeref Alp Küçüker,8 Ali Gürbüz,9 Lale Tokgözoğlu10
 • Ameliyat öncesi nötrofil-lenfosit oranı Fallot tetralojisi tamiri sonrasında morbiditeyi gösterir mi?
       Emrah Şişli,1 Yusuf Kenan Yalçınbaş,2 Yasemin Türkekul,2 Adnan Yüksek,3 Arda Saygılı,4 C. Tayyar Sarıoğlu5
 • Kalp cerrahisi sonrası erken dönemde postür ve relaksasyon eğitiminin uyku, dispne, ağrı ve yaşam kalitesi üzerine etkisi: Pilot çalışma
       Buket Akıncı, 1 İpek Yeldan,2 Zehra Bayramoğlu,3 Tahsin Belhhan Akpınar3
 • Kalp içi tümörler: Tek kalp merkezinin sonuçları
       İhsan Alur, Tevfik Güneş, Ali Vefa Özcan, İbrahim Gökşin, Gökhan Önem, Bilgin Emrecan
 • Üç yaşında erkek çocukta trunkus arteriozusun başarılı cerrahi onarımı
       Murat Koç,1 Ömer Faruk Çiçek,1 Mehmet Taşar,1 Sercan Tak,1 Vehbi Doğan,2 Hakan Aydın,1 Ali Kutsal1
 • Atriyoventriküler oluğu tutan dev sağ atriyal anjiyosarkom rezeksiyonu
       Mohamed Alassal,1,2 Mohamed Koudieh,2 Fahad Alghofaili,2 Abdulfattah Alasfar2
 • Düşük yerleşimli koroner ostium varlığında koroner kılavuz tel koruması ile uygulanan transkateter aort kapağının yanlış pozisyonuna bağlı kapak içine kapak yerleştirilmesi
       Serkan Aslan,1 Mehmet Gül,1 Derya Öztürk,1 Aydın Yıldırım,1 İhsan Bakır2
 • Siyanotik ve non-siyanotik kardiyak cerrahide iki taraflı serebral oksijen satürasyonunun değerlendirilmesi
       Zeliha Aslı Demir1, Ümit Karadeniz1, Aslı Dönmez1, Bahar Aydınlı1, Ayşenur Paç3, Mustafa Paç2, Tulga Ulus2, Ayşegül Özgök1, Özcan Erdemli1
 • Çocukluk çağı aort koarktasyonu tamirinde kullanılan farklı cerrahi tekniklerin karşılaştırılması
       Murat Koç1, Mehmet Taşar1, Ömer Faruk Çiçek1, Sercan Tak1, Vehbi Doğan2, Hakan Aydın1, Ali Kutsal1
 • Klopidogrel tedavisi altında atan kalpte koroner arter baypas greftleme
       Mustafa Emmiler1, Raif Umut Ayoğlu1, Ömer Haldun Tekinalp1, Şakir Arslan2
 • Akut koroner sendromlu hastalarda atan kalpte komplet revaskülarizasyon deneyimimiz
       Erhan Kaya1, Ömer Işık1, Hakan Fotbolcu2, Cevat Yakut1
 • Astımlı çocuklarda aort sertliği, esnekliği ve geriliminin değerlendirilmesi
       Esra Akyüz Özkan, Hashem E Khosroshahi, Mahmut Kılıç, Halil İbrahim Serin
 • Kalp naklinde kısa vena kava inferiorun tamirinde yeni bir teknik
       Mehmet Balkanay1, Levent Yılık1, Orhan Gökalp1, Börteçin Eygi2, Yüksel Beşir2, Nagihan Karahan3, Ali Gürbüz1
 • Bebekler ve çocuklarda doğuştan aort kapak hastalıklarında Ross ve Ross-Konno ameliyatları
       Ersin Erek1, Bahar Temur1, Dilek Suzan1, Selim Aydın1, Kürşad Öz2, İbrahim Halil Demir3, Ender Ödemiş3
 • Doğuştan kalp ameliyatı geçiren üç yaş altı çocuklarda periton diyalizi
       Mehmet Fatih Ayık, Muhammet Akyüz, Onur Işık, Engin Karakuş, Yüksel Atay
 • Mitral ve aort kapak cerrahisi ile ilişkili akut böbrek hasarı: Etkileyen faktörler ve bir yıllık sonuçları
       Şahin İşcan1, İsmail Yürekli1, İhsan Peker1, Banu Lafçı1, Levent Yılık1, Mehmet Balkanay1, Nagehan Karahan2, Ali Gürbüz1
 • Türkiye’de üçüncü basamak bir hastanede enfektif endokardit olgularının profili: 15 yıllık deneyimimiz
       Umut Kocabaş, Esra Kaya, Filiz Özerkan Çakan
 • Pediyatrik kalp cerrahisi sonrası ekstrakorporeal membran oksijenasyon desteği: Tek merkez deneyimimiz
       Ahmet Yüksel1, Mustafa Güneş2, Atıf Yolgösteren1, İrem İris Kan1, Fahrettin Uysal3, Mehmet Hadi Çağlayan1, Işık Şenkaya Sığnak1
 • Pediatrik doğuştan kalp cerrahisi sonrasında mediastinal vakum destekli kapama tedavisi
       Selim Aydın1, Bahar Temur1, Dilek Suzan1, Barış Kırat2, İbrahim Halil Demir3, Metehan Özen4, Ersin Erek1
 • Silostazol ve rosuvastatinin böbrek ve kalp üzerine etkilerinin araştırılması: Deneysel akut böbrek ve kalp hasarı modeli
       Şahin İşcan1, Habib Çakır1, Fatmagül Kuşku2, İsmail Yürekli1, Borteçin Eygi1, Köksal Dönmez1, İhsan Peker1, Ali Gürbüz1
 • Kalp cerrahisi yoğun bakımdan kim sorumlu olmalı? Kardiyak anestezist/yoğun bakım uzmanı bakış açısından
       Nihan Yapıcı
 • Türk kalp damar cerrahları arasında uluslararası normalleştirilmiş oran uygulamalarındaki farklılıklar: Günlük uygulamaya kıyasla kılavuzlar
       Ahmet Barış Durukan1, Serkan Ertugay2
 • Sağ ventrikül çıkım yolu rekonstrüksiyonu yapılan hastalarda erken dönem pulmoner kapak replasmanı cerrahi sonuçları
       Bülent Sarıtaş,1 Emre Özker,1 Murat Özkan,1 Özlam Sarısoy,2 Canan Ayabakan2
 • Perioperatif inhale iloprost ile tedavi edilen ciddi pulmoner arteriyel hipertansiyonlu çocuklarda doğuştan kalp hastalıklarının cerrahi onarımının uzun dönem sonuçları
       Mustafa Paç,1 Doğan Emre Sert,1 Sinan Sabit Kocabeyoğlu,1 İrfan Taşoğlu,1 Ahmet Vedat Kavurt,2 Feyza Ayşenur Paç2
 • Taussig-Bing anomalisinin tedavisinde primer arteriyel switch ameliyatının klinik sonuçları
       Oktay Korun, Mehmet Dedemoğlu, Murat Çiçek, Mehmet Biçer, Hüsnü Fırat Altın, Okan Yurdakök, Ahmet Şaşmazel, Numan Ali Aydemir
 • Son dönem kalp yetmezliği olan hastalarda karara köprülemede Levitronix CentriMag ventriküler destek cihazı: Tek merkez deneyimimiz
       Murat Bülent Rabuş1, Salih Salihi2, Sarkhan Hasanov3, Ali Fedakar1, Deniz Çevirme1, Mehmet Balkanay4
 • Sağ minitorakotomi ile atriyal septal defekt kapatılması: Tek merkez deneyimimiz
       İrfan Taşoğlu1, Tuğba Avcı1, Serhat Koca2, Ayşenur Paç2, Ahmet Kuddusi İrdem1, Ardit Collaku1, Denizhan Bağrul2, Mustafa Paç1
 • Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Yeterlik Kurulu 2016 yazılı sınavı madde analizleri
       Hatice Şahin1, Yüksel Atay2, Tahir Yağdı2, Serap Aykut Aka3
 • Ekstrakorporeal dolaşım desteğinde inhale nitrik oksidin indüklediği methemoglobinemi: Siyah kırmızıya karşı
       Evren Özçınar, Fatih Gümüş, Sadık Eryılmaz, Ahmet Rüçhan Akar
 • Kalp ve damar cerrahlarına karşı açılan tazminat davalarında hekimin hukuki sorumluluğunun Yargıtay kararları çerçevesinde tartışılması (Yargıtay içtihatlarında kalp ve damar cerrahisi)
       Fevzi Sarper Türker1, Güray Türker2
 • İmplante edilebilen kardiyak elektronik cihazlar ile ilişkili endokarditte triküspid kapak cerrahisi: Onarım mı replasman mı?
       Mehmet Çakıcı, Evren Özçınar, Çağdaş Baran, Fatih Gümüş, Mustafa Serkan Durdu, Mustafa Bahadır İnan, Sadık Eryılmaz, Ahmet Rüçhan Akar
 • Aortopulmoner pencerenin tanı ve cerrahi tedavisi: Tek merkez deneyimimiz
       Kahraman Yakut1, N. Kürşad Tokel1, Murat Özkan2, Birgül Varan1, İlkay Erdoğan1, Sait Aşlamacı2
 • Mekanik kalp kapağı olan gebe kadınlarda antikoagülasyon tedavisi
       Hakkı Zafer İşcan1, Muhammet Onur Hanedan2, Anıl Özen1, Adem Diken3, Veysel Başar4, Ertekin Utku Ünal1, Cemal Levent Birincioğlu1
 • Şiddetli aort darlığı olan hastalarda transkateter aort kapak implantasyonunun Tp-e aralığı, Tp-e/QT ile Tp-e/QTc oranları ve Tp-e dispersiyonu üzerine etkisi
       Zülkif Tanrıverdi1, Tuğçe Çöllüoğlu2, Barış Ünal3, Hüseyin Dursun2, Dayimi Kaya2
 • Kalp yetersizliğinde Aile Bakım Verici Yaşam Kalitesi Ölçeği’nin güvenirlik ve geçerliği
       Ceren Dülgeroğlu1, Aysel Gürkan2
 • Açık kalp cerrahisi uygulanan hastalarda perioperatif dönemde besin alımının ve besin alımını etkileyen etkenlerin belirlenmesi
       Aynur Koyuncu1, Ayla Yava2, Fatma Eti Aslan3
 •  

   
   

  "Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi" kardiyovasküler cerrahi, kardiyovasküler anestezi, kalp cerrahisiyle ilgili branşlar, göğüs hastalıkları ve cerrahisi konusunda araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, orjinal cerrahi teknikler ve editöre mektupları yayınlar. Dergi "Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği ve Türk Göğüs Cerrahisi Derneği"nin ortak yayın organıdır.

  Dergide yayınlanmış veya yayınlanacak olan tüm yazıların yayın hakkı Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi'ne aittir ve Yayın Kurulu'nun izni olmadan yazıların tümü veya herhangi bir bölümü, tabloları, resim ve şekilleri yayınlanamaz.

  Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Science Citation Index - Expanded (SCIE) tarafından indekslenmektedir.

  "Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Yazışma Adresi
  Ataşehir Mah. Ataşehir Bulvarı 48 Ada Mimoza 2-2 K:2 D:6 Ataşehir - İSTANBUL
  Tel: 0216 456 14 54 - e-mail: dergi@tkdcd.org
  www.tkdcd.org